• ATHLISI е транснационален проект, финансиран от програмата "Еразъм +“ Спорт, който има за цел да насърчи социалното приобщаване на деца от целеви групи в неравностойно положение (роми, имигранти, деца с нисък социално-икономически статус) чрез засилено участие в спортни дейности в рамките на дейността на спортните клубове.

 • Изследване

  Идентификация на най-добрите практики в областта и изследване на нуждите на спортните клубове, треньорите и местни общности.

 • Разработване на Обучителен материал

  Development of training modules for the development of skills of the sport clubs and coaches related with the promotion of social integration of disadvantaged children

 • Обучение

  Организиране на курсове за електронно обучение и работни срещи, насочени към спортни клубове и треньори

 • Изпълнение

  Практическо прилагане на придобитите умения в рамките на обучението чрез специфични дейности, насочени към деца от групи в неравностойно положение.

 • Дейностите на проекта ATHLISI са разделени в четири фази: Първата фаза е изследване и идентифициране на обученителните нужди на целевите групи, втората е разработването на учебния материал, третата е организирането на семинари и електронно обучение и четвъртото е прилагането на придобитите знания и умения с деца от целевите групи в неравностойно положение.

Включи се

Ако сте спортен клуб, треньор или представлявате друга заинтересована страна по дейностите на проекта ATHLISI, ние ще се радваме да работим с вас, за да увеличим социалното приобщаване на децата в неравностойно положение чрез спорт.

Контакти

Проектът ATHLISI включва в своята дейност много спортни клубове от страните партньори и отвъд тях. Ето кратко описание на спортните клубове, участвали в различните дейности по проекта.

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein

 

 

Joomla templates by Joomlashine