N.P.D.D.  за социална олидарност и спорт “Irodoros” е обществена организация, създадена през 2011 г. от община Мегара, която има за цел да популяризира спортната дейност и да повиши обществената осведоменост по социалните въпроси.

Това се постига чрез разнообразни спортни и социални програми, непрекъснато усъвършенстване на спортните съоръжения и създаване на нови места, предлагащи на нашите граждани качествени и надеждни решения, особено на работещата майка, на възрастните хора и на икономически по-слабите хора.

 

Action Synergy S.A. е организация за приложения в сферата на ICT R&D, научноизследователска и развойна дейност, която активно участва в разработването на образователни технологии, обучителни методологии и разработването на курсове по електронно обучение. Action Synergy S.A. има дългогодишен опит в управлението и координацията на европейските проекти от 1987 г. досега.

CESIE е неправителствена организация, създадена през 2001 г., вдъхновена от работата и теориите на италианския социолог Данило Долци (1924-1997 г.). CESIE допринася за активното участие на хората, гражданските общества и институции чрез реализацията на проекти по различни тематични области, насочени към насърчаване на растежа и развитието, като винаги цени разнообразието по отношение на етиката и човешкото развитие.

FOPSIM е малтийска фондация, която има за цел да постигне конкретен напредък за маргинализираните групи или сектори в рамките на малтийското общество в следните области:

Наемане на работа

Социална закрила и включване

Условията на труд

Анти-дискриминация

Многообразие и равенство между половете

Младежи

Възрастни

 

Основните цели и дейности на  ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА КУЛТУРА - ФУУТУРА са развитието и популяризирането на различни видове спорт и всякакъв вид дейности, свързани със спорта, спортните научни изследвания и програми за обмен. Сдружението има за цел да популяризира любителския и учебен спорт, за да мотивира младите хора да бъдат активни и да виждат предимствата на здравословния начин на живот. Основен приоритет за нас е развитието на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическото възпитание на децата и младежите.

Eurosuccess Consulting, чрез динамичен екип от млади учени, предоставя комплексен пакет услуги, посрещащ нуждите на съвременните кипърски предприятия, особено по въпроси като иновации и технологии. EUROSUCCESS идентифицира от началните стъпки на своите операции необходимостта от създаване на връзки между кипърската икономика и по-широкия европейски пазар и отдаде голямо значение на използването на потенциала, създаден от присъединяването на Кипър към Европейския съюз.

 

ZAVOD APGA е частна институция, основана през 2012 г. Работата на институцията е свързана с научноизследователска, развойна и приложна дейност в областта на физическата активност и нейното въздействие върху човека и околната среда. Като част от работата си ние популяризираме и подкрепяме политики и практики, които допринасят за социалната отговорност и по-високо ниво на реализация на човешките права и равни социални, обществени и икономически възможности за всички хора.