ZAVOD APGA е частна институция, основана през 2012 г. Работата на институцията е свързана с научноизследователска, развойна и приложна дейност в областта на физическата активност и нейното въздействие върху човека и околната среда. Като част от работата си ние популяризираме и подкрепяме политики и практики, които допринасят за социалната отговорност и по-високо ниво на реализация на човешките права и равни социални, обществени и икономически възможности за всички хора.

ZAVOD APGA има установени връзки с други заинтересовани страни – от публичната администрация, икономиката и медиите и успешно си сътрудничи с различни спортни асоциации и организации, работещи в областта на спорта и физическата активност като Спортния факултет и Националния олимпийски комитет. Дейностите на Асоциацията са насочени към осигуряване на по-голямо влияние върху политиката в областта на спорта, общественото здраве, насърчаването на здравето и здравословния начин на живот. Асоциацията осъществява мисиите си чрез изграждане на мрежи, информиране, граждански диалог и обучение и с хоризонтална и вертикална работа в мрежа от различни институции.

 

APGA развива и насърчава овластяването на НПО-тата в областта на физическата активност и промотирането на здравето.

 

Дейности, повишаващи осведомеността

 

Кампании за насърчаване на физическа и здравна информация

Обучение и подготовка на експерти в НПО

 

Обществен диалог

 

Анализи и изследвания

 

Организиране на семинари