Το Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” είναι ένας δημόσιος οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2011 από το Δήμο Μεγαρέων και στοχεύει στην προώθηση της αθλητικής δραστηριότητας και στην ενημέρωση για δημόσια θέματα.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός πλήθους αθλητικών και κοινωνικών προγραμμάτων, της διαρκούς αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων και της δημιουργίας νέων χώρων παρέχοντας στους πολίτες μας ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις, ειδικά στην εργαζόμενη μητέρα, στους ηλικιωμένους και στα οικονομικά ασθενέστερα άτομα.

Η Action Synergy S.A. είναι μια εταιρία Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Έρευνας & Εφαρμογών Τεχνολογίας και που βασίζονται στην εκπαίδευση και τη γνώση. Δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και στην ανάπτυξη μαθημάτων e-learning. Η Action Synergy A.E. διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από το 1987.

Η CESIE είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2001, εμπνεύστηκε από την δουλειά και τις θεωρίες του Ιταλού κοινωνιολόγου DaniloDolci (1924-1997). Η CESIE συμβάλλει στην ενεργή συμμετοχή των ατόμων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανισμών μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων σε διάφορες θεματικές ενότητες, για την υποστήριξη της εξέλιξης και της ανάπτυξης, αξιολογώντας πάντα την πολυπολιτισμικότητα όσον αφορά τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και της ανθρώπινης προόδου.

Η FOPSIM είναι ένας Μαλτέζικος οργανισμός ο οποίος στοχεύει στην ουσιαστική πρόοδο των περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων και την ένταξή τους στην κοινωνία της Μάλτας στους παρακάτω τομείς :

  • Απασχόληση
  • Κοινωνική προστασία και ένταξη
  • Εργασιακές συνθήκες
  • Καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Πολυπολιτισμικότητα και ισότητα των φύλων
  • Νεολαία
  • Ηλικιωμένοι

Οι κύριοι στόχοι και οι δραστηριότητες της UNION FOR DEVELOPMENT OF SPORT AND SPORTS CULTURE – FOOTURA είναι η ανάπτυξη και η προώθηση αρκετών σπορ και όλων των ειδών τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, τις αθλητικές επιστημονικές έρευνες και τα προγράμματα ανταλλαγής. Ο σύλλογος στοχεύει να προωθήσει τον ερασιτεχνικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό ώστε να δώσει κίνητρα στους νέους να συμμετέχουν ενεργά και να μάθουν για τα οφέλη του υγιεινού τρόπου ζωής. Υψηλή προτεραιότητα για μας είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τους νέους, πρωτοβουλίες και προγράμματα, ενισχύοντας τον υγιεινό τρόπο ζωής και την σωματική εκπαίδευση των παιδιών και των νέων.

Η Eurosuccess Consulting (Κύπρος), μέσω μιας δυναμικής ομάδας νεαρών επιστημόνων παρέχει ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών που απευθύνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων στη Κύπρο, ειδικά σε θέματα Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η Eurosuccess έχει εντοπίσει από την αρχή, την ανάγκη της δημιουργίας συνδέσμων μεταξύ της Κυπριακής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής αγοράς και έχει δώσει έμφαση στην εκμετάλλευση των προοπτικών που δημιουργήθηκαν μετά και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ο ZAVOD APGA είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2012. Οι δραστηριότητες του οργανισμού είναι η έρευνα, η ανάπτυξη και οι εφαρμοσμένες δραστηριότητες στον τομέα της σωματικής άσκησης και των συνεπειών τους στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Στο γενικότερο πλαίσιο του αντικειμένου του προωθεί και στηρίζει πολιτικές και πρακτικές που συμβάλλουν στην κοινωνική ευθύνη και σε ένα υψηλότερο επίπεδο διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ίσων κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών για όλους.