N.P.D.D. of Social Solidarity & Sport “Irodoros”  je javna organizacija, ustanovljena leta 2011 s strani občine Megara z namenom promocije športa in ozaveščanja na področju socialnih zadev.

To dosega skozi razne športne in socialne programe, izboljšanjem pogojev na področju športa in ustvarjanjem novih storitev s katerimi občanom ponujajo zanesljive rešitve, posebej zaposlenim materam, starejšim in ekonomsko šibkejšim.

Action Synergy S.A. je ICT R&D organizacija, izobraževalna in na znanju temelječa organizacija aktivna na področju razvoju izobraževalne tehnologije, metodologije in razvoja e-izoberaževalnih vsebin. Action Synergy S.A izkazuje dolgoletne izkušnje v upravljanju in koordinaciji evropskih projektov vse od leta 1987.

CESIE je nevladna organizacija ustanovljena leta 2001, na podlagi dela in teorije Italijanskega sociologa Danila Dolcia (1924-1997).

CESIE prispeva k aktivni participaciji ljudi, civilnih združenj in institucij z izvajanjem projektov različni tematskih področij, ki prispevajo k skupni rasti in razvoju, in ki cenijo raznolikost pri razvoju etičnosti in humanosti.

FOPSIM je Malteška fundacija kater cilj je doseči konkreten napredek za marginalne skupine ali področja v Malteški družbi na naslednjih podočjih:

 

Zaposlovanje

Socialna varnost in vključenost

Delovni pogoji

Proti diskriminacija

Raznolikost in enakost spolov

Mladi

Starejši

Glavne naloge in aktivnosti ZVEZA ZA RAZVOJ ŠPORTA IN ŠPORTNE KULTURE – FOOTURA je razvoj in promocija razhličnih športov in aktivnosti povezanih s športom, znanstvene raziskave in izmenjava programov. Združenje promovira amaterski in univerzitetni šport s ciljem motivirati mlade k gibalni aktivnosti in spoznavanju prednosti zdravega načina življenja. Prioritetna naloga je razvoj aktivnosti za mlade, iniciative in projekte za podporo zdravemu načinu življenja ter športni vzgoji otrok in mladine.

Eurosuccess Consulting, s pomočjo skupine mladih znanstvenikov zagotavlja celovito ponudbo za potrebe modernega Ciprskega gospodarstva, posebej na področju inovacij in tehnologije. EUROSUCCESS že od nastanka prepoznava potrebe po povezovanju med Ciprskim gospodarstvom in širšim Evropskim trgom in daje velik poudarek izkoriščanju potencialov nastalih s pridružitvijo Cipra Evropski uniji.

 

APGA, agencija za promocijo gibalnih aktivnosti je zasebna ustanova, ustanovljena leta 2012. Naš glavni interes je področje gibalnih aktivnosti za vse ciljne skupine (otroci, starejši, socialno šibkejši, oba spola,..), s poudarkom na delovnem okolju kot ciljnim okoljem izvajanja programov.