FOPSIM je Malteška fundacija kater cilj je doseči konkreten napredek za marginalne skupine ali področja v Malteški družbi na naslednjih podočjih:

 

Zaposlovanje

Socialna varnost in vključenost

Delovni pogoji

Proti diskriminacija

Raznolikost in enakost spolov

Mladi

Starejši

V tem kontekstu FOPSIM promovira vzdržuje zaposljivost, socialno solidarnost, mlade in druge probleme marginaliziranosti, da bi dosegel oprijemljive rezultate in napredek k večji enakosti družbe-

FOPSIM je sodeloval v naslednjih Evropskih projektih na področju športa:

European Outdoor Network Experiences (E-One) – E+ Sport: Namen projekta je vzpostaviti mrežo deležnikov, ki delujejo na področju športa in “ne organiziranih” aktivnosti, kot izhaja iz Smernic EU za telesno aktivnost, s posebnim poudarkom na aktivnostih v naravi.

Sport, Partnership, Inclusion and Network (SPIN) – E+ Sport: Namen projekta je promocija sodelovanja in vzpostavitve partnerstva na področju športa, s poudarjanjem sinergičnih učinkov politike na področju mladih in športa na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

European Medieval Sports & Street Games Network (EAC)- Projekt je namenjen: ohranjanju tradicionalnih športov in iger v Evropi ter njihovih skupnih vrednot v mednarodnem okviru; na območju Evrope zbrati znanje in prakse v športu in tradicionalnih igrah kot simbolu identitete, zgodovinske in kulturne zapuščine posameznega območja; vzpodbuditi in oblikovati skupne programe Evropske kooperacije in tematskih mrež, ki bodo skrbele za izzive prihodnosti in s tem zagotovile trajnost projekta na ravni Evrope in posredovala informacije in znanje o športih in tradicionalnih igrah.