Glavne naloge in aktivnosti ZVEZA ZA RAZVOJ ŠPORTA IN ŠPORTNE KULTURE – FOOTURA je razvoj in promocija razhličnih športov in aktivnosti povezanih s športom, znanstvene raziskave in izmenjava programov. Združenje promovira amaterski in univerzitetni šport s ciljem motivirati mlade k gibalni aktivnosti in spoznavanju prednosti zdravega načina življenja. Prioritetna naloga je razvoj aktivnosti za mlade, iniciative in projekte za podporo zdravemu načinu življenja ter športni vzgoji otrok in mladine.

Delo v športu, glavne naloge:

 

  • vključevanje več otrok, mladine in amaterjev v šport
  • socialno vključevanje skozi šport in z aktivnim delom z neprivilegiranimi skupinami v predmestju Sofie
  • šport kot najboljše orodje z boljšo telesno kulturo, zmanjševanju depresivnosti, odvisnosti, prekomerne teže, agresivnosti, itd-
  • šport kot življenjska perspektiva in vzor

 

Sledeč tem ciljem imamo tudi izkušnje v mednarodnih projektih – Erasmus, Euromed, FARE, itd. in nekaj nacionalnih projektih- Občina Sofija, Ministrstvo za izobraževanje, različne vsebine, itd.

 

Med ostalimi so vrednote združenja tudi:

 

Razvoj aktivnosti za mlade, pobude in projekti v podporo zdravemu načinu življenja in športne vzgoje otrok in mladine.

Ponovno vzpostavljanje in razvoj obsdtoječih in novih odnosov med državljani, organizacijami, regijami in drugimi strukturami na osnovi športa, športne kulture in športnih dogodkov – v Bolgariji in širše.

Promocija dosežkov, projektov in pobud posameznikoc v in organizcij na področju amaterskega športa.

Oblikovanje in razvoj boljših infrastrukturnih pogojev za amaterski šport, ki bo pripsval k motiviranosti in zavezanosti mladih športu.

Sodelovanje v javnem dialogu na področju mladih in športa – direktno in indirektno.

Razvoj, implementacija in koordiancija projektov.

Imamo skupino zelo aktivnih in izkušenih prostovoljcev in članov, ki znajo in zmorejo organizirati večje športne dogodke. Footura organizira in izvaja dobrodelne športne dogodke, promocijskega in tekmovalnega značaja z namenom direktnega socialnega učinka.

Naši pretekli in bodoči projekti in dogodki so in bodo usmerjeni izključno v šport in športne vrednote.