N.P.D.D. of Social Solidarity & Sport “Irodoros”  je javna organizacija, ustanovljena leta 2011 s strani občine Megara z namenom promocije športa in ozaveščanja na področju socialnih zadev.

To dosega skozi razne športne in socialne programe, izboljšanjem pogojev na področju športa in ustvarjanjem novih storitev s katerimi občanom ponujajo zanesljive rešitve, posebej zaposlenim materam, starejšim in ekonomsko šibkejšim.

»IRODOROS« je zdaolžen za izvajanje naslednjih storitev:

S področja socialne solidarnosti

 • Podpora in zagotavljanje socialne nege za novorojenčke, otroke in starejše.
 • Oblikovanje in izvajanje projektov ter sodelovanje v projektih in aktivnostih namenjenih integraciji Romov, imigrantov in beguncev v socialno, ekonomsko in kulturno življenje lokalne skupnosti.
 • Promocija in razvoj prostovoljstva in socialne solidarnosti skozi kreiranje lokalne solidarnostne mreže, prostovoljskih organizacij in skupin prostovoljcev, ki podpirajo programe socialne varnosti in solidarnosti, ki jih izvaja lokalna skupnost.

 

Šport za vse

»IRODOROS« ponuja šport za vse vsem občanom, vključno osebam z omejitvami. Športna infrastruktura, ki pokriva potrebe športnih klubov, je namenjena izvajanju programov košarke, odbojke, rokometa, tenisa, nogometa, aerobike, idr.

Organizira tudi različne športne dogodke kot so:

 • Atletsko državno prvenstvo
 • Mali maraton »Po poteh Pausanijcev«
 • Akvatlon in trialtlon na Varea plaži
 • Šport za manjšine in Rome
 • Programe bazičnih športov
 • Turnirje v košarki trojk

 

Dnevni varstveni center za Rome in imigrante

Dnevni varstveni center za Rome in imigrante svoje aktivnosti usmerja predvsem v podporo socialno neprivilegiranim otrokom in njihovim družinam, večna katerih so Romi, ki živijo v manj razvitem delu občine Megara. Značilno za Rome je izjemno slabe življenjske razmere, slabe zaposlitvene možnosti, izobrazbena in socialna izključenost. Cilji dnevnega centra so:

 • Pomagati otrokom pri njihovi socialni in izobrazbeni integraciji.
 • Nuditi podporo družinam teh otrok z ustvarjanjem zdravega okolja za njihov razvoj.
 • Zagotavljati osnovno zdravstveno oskrbo, še posebej zdravstveno preventivo.
 • Voditi zdravstveno evidenco in cepljenj otrok.
 • Identificirati zdravstveno problematiko in poročati zdravstvenim centrom, kadar je to potrebno.

Izobraževati o zdravju in higieni