Eurosuccess Consulting, s pomočjo skupine mladih znanstvenikov zagotavlja celovito ponudbo za potrebe modernega Ciprskega gospodarstva, posebej na področju inovacij in tehnologije. EUROSUCCESS že od nastanka prepoznava potrebe po povezovanju med Ciprskim gospodarstvom in širšim Evropskim trgom in daje velik poudarek izkoriščanju potencialov nastalih s pridružitvijo Cipra Evropski uniji.

 

Danes EUROSUCCESS ponuja široko paleto storitev za javnost, pa tudi za zasebni sektor Cipra. Prav tako je začela aktivno sodelovati v mednarodnih programih prek uveljavljene mreže partnerjev v tujini, ki temelji na intenzivnih preteklih izkušnjah svojega ustanovitelja.

 

EUROSUCCESS stremi k stalnemu izboljšanju svoje ponudbe in storitev, kakor tudi razvoju svoje ekipe, s čimer bo še okrepil svoja znanja in strokovna področja.

 

Eurosuccess sodeluje v več kot petintridesetih (35) projektih EU od dneva njenega nastanka (programi vseživljenjskega učenja, programi ERASMUS + in pravosodje), pri treh kot koordinatorju, prav tako pa je eden od ocenjevalcev za ciprsko NA in norveških skladov, namenjenih nevladnim organizacijam.

 

Poleg tega je Eurosuccess Consulting član: Mednarodnega trgovinskega sveta, Evropske združenja za šolsko izobraževanje (EPEA), Evropske mreže politik o ključnih kompetencah v šolskem izobraževanju (Network KeyCoNet), Ciprske trgovinske in industrijske zbornice (CCCI), delodajalcev iz Cipra in Federacija industrijalcev (OEB) in Gospodarska zbornica Nikozije (NCCI).

 

Eurosuccess Consulting je sodeloval v več projektih EU, ki se osredotočajo predvsem na družbeno indukcijo/ponovno vključevanje različnih družbenih skupin (ranljivih skupin, mladostnikov, zapornikov itd.). Med izvajanjem posebnih projektov je Eurosuccess razvil orodja za nadaljnji razvoj spretnosti končnih uporabnikov in projektnih strokovnjakov s pomočjo mešanih dejavnosti (tradicionalne metode in metode e-učenja). Poleg tega je Eurosuccess razvil podporno gradivo za učinkovito komunikacijo med posameznimi projektnimi skupinami in družbo

 

Treba je omeniti, da Eurosuccess sodeluje s nogometnimi klubi ter gimnastičnimi centri in združenji na Cipru, ki želijo biti aktivni pri vseh dejavnostih projekta (razvoj, pilotiranje, fino uravnavanje, razširjanje in izkoriščanje).

 

Eden pomembnejših vidikov v zvezi z Eurosuccess je, da je Eurosuccess s strani Organizacije za razvoj človeških virov, uradne ustanove za usposabljanje in izobraževanje, akreditiran kot Center za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

 

Nenazadnje, filozofija Euro Success Consulting se odraža v naslednjih štirih načelih: izvedba, preverjanje, izboljšanje, preoblikovanje. S tem pristopom si Eurosuccess prizadeva za nenehno izboljševanje svojih svetovalnih in razvojnih dejavnosti. V ta namen je organizacija certificirana s sistemom kakovosti ISO 9001: 2008, ki zagotavlja ustreznost delovanja sistema.