Action Synergy S.A. je ICT R&D organizacija, izobraževalna in na znanju temelječa organizacija aktivna na področju razvoju izobraževalne tehnologije, metodologije in razvoja e-izoberaževalnih vsebin. Action Synergy S.A izkazuje dolgoletne izkušnje v upravljanju in koordinaciji evropskih projektov vse od leta 1987.

Ključna strokovna področja vključujejo: razvoj učnih metod, razvoj učnih tehnologij, razvoj tečajnih oblik in modulov z uporabo inovativnih metod ko so: odprte/fleksibilen učne metode, e-učenje, analize učnih potreb, razvoj strokovnih profilov in identificiranje potrebnih spretnosti in kompetenc, razvoj sinergij na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Ena primarnih področij delovanja Action Synergy je integracija socialnih skupin, ki se soočajo z izključenostjo. Več o projektih vs področja socialne vključenosti, va katerih so do sedaj sodelovali si lahko ogledate na naslednji povezavi:

http://action.gr/home/projects/social-inclusion/