CESIE je nevladna organizacija ustanovljena leta 2001, na podlagi dela in teorije Italijanskega sociologa Danila Dolcia (1924-1997).

CESIE prispeva k aktivni participaciji ljudi, civilnih združenj in institucij z izvajanjem projektov različni tematskih področij, ki prispevajo k skupni rasti in razvoju, in ki cenijo raznolikost pri razvoju etičnosti in humanosti.

Naše POSLANSTVO je promocija rasti skozi inovativne in participativen izobraževalne procese.

 

Naši cilji:

Izboljšati vseživljenjsko učenje v Evropi skozi mednarodne projekte vključujoče lokalne skupnosti.

Promovirati trajnostni razvoj sosedskih regij in širše skozi usposabljanja in izobraževanje.

Spodbujati napredek in inovacije na področju visokega izobraževanja in raziskav.

Podpirati čezmejno učno mobilnost za ljudi vseh starosti.

Vzpodbujati lokalno rast s prevzemanjem mednarodnih dobrih praks in metod.

Kot Evropski center študij in iniciativ je predana promociji raziskovanja in razvoja, ki bo prispevalo povečanju in izboljšanju v prihodnost usmerjenih inovativnih procesov na področju izobraževanja, sociale, ekonomskega in kulturnega področja, in ki temelji na medsebojnem povezovanju organizacij, ki sodelujejo na heterogenih področjih in sektorjih.

 

S ciljem slediti iniciativam resničnih socialnih potreb in izzivov, CESIE aktivno povezuje raziskave s prakso skozi uporabo formalnih in neformalnih učnih metod, spodbujanjem aktivne vključenosti ciljnih skupin, ki prinašajo nove raziskovalne postopke analiziranja, testiranja in kreativnega so-izobraževanja

 

Glavna makro področja in tematike interesa:

 

Socialna in humanistična znanost.

Inovativnost in izobraževanje.

Informacijska in komunikacijska tehnologija.

Zaposljivost, trg dela in gospodarstvo.

Hrana in zdravje.

Energija, okolje in učinkovita raba virov.

 

CESIE je akreditiran s strani regije Sicilija za usmerjenost v poklicno izobraževanje in usposabljanje z makro tipologijo visokošolskega izobraževanja in vseživljenjskim učenjem, za razvoj in izvajanje reform v izobraževanju in usposabljanju za povečanje integracije in pospeševanje zaposljivosti, in je tako priznana kot akreditacijski, certifikacijski in/ali kvalifikacijski organ,