Praktična uporaba znanj in spretnosti pridobljenih skozi usposabljanja, v specifičnih aktivnostih pri delu z otroki iz neprivilegiranih skupin