Aktivnosti projekta ATHLISI so razdeljene v štiri stopnje. Prva stopnja je raziskava in identifikacija vsebinskih potreb usposabljanja ciljnih skupin, druga stopnja je razvoj in priprava učnega gradiva, tretja stopnja je organizacija in izvedba seminarjev in e-učenja, četrta stopnja pa je uporaba pridobljenega znanja in spretnosti pri delu z otroki iz neprivilegiranih ciljnih skupin.