ATHLISI je transnacionalni projekt, sofinanciran s strani Erasmus+ Šport program, katerega namen je promocija socialne vključenosti otrok iz neprivilegiranih skupin (Romi, imigranti, otroci iz slabega socioekonomskega okolja) z njihovim povečanim sodelovanjem v športnih aktivnostih v okviru aktivnosti športnih društev.

Vključevanje lokalnih športnih društev je zelo pomemben dejavnik za doseganje teh ciljev, saj v nasprotju z organiziranjem občasnih športnih dogodkov, zagotavlja trajnost projektnih aktivnosti in dolgoročen učinek.

Za doseganje ciljev projekt ATHLISI kot najustreznejšo rešitev usposabljanje predstavnikov športnih klubov in trenerjev z vsebinami, ki se nanašajo na vlogo športnih klubov pri reševanju problematike socialne integracije in promocije sodelovanja športnih klubov z lokalnim okoljem.

Skozi usposabljanja bodo športna društva in trenerji bolje usposobljeni za sodelovanje z lokalno skupnostjo in učinkovitejši pri privabljanju socialno neprivilegiranih ciljnih skupin k vključevanju v društva in njihovi integraciji v društvene aktivnosti.

Usposabljanje bo organizirano v obliki seminarjev in e-učenja. Možnost e-učenja je bila uvedena z namenom razširiti geografski doseg projekta in omogočiti vključitev v usposabljanje športnim društvom in trenerjem iz različnih regij in držav. V usposabljanjih s strani partnerskih držav pričakujemo udeležbo 60 predstavnikov športnih društev in trenerjev, 15 udeležencev pa pričakujemo izven partnerskih držav preko e-učenja.

Po zaključenem usposabljanju bodo udeleženci pozvani, da uporabijo novo pridobljena znanja in spretnosti v praksi ter da v aktivnosti svojih društev pritegnejo in integrirajo otroke iz različnih neprivilegiranih ciljnih skupin (ob pomoči projektnih partnerjev). Pričakuje se, da bo na ta način v aktivnosti društev vključenih 100 otrok.