Identifikacija dobrih praks in raziskava potreb športnih društev, trenerjev in lokalnih okolij